w ,

Decentralizacja w sieciach blockchain – o co w tym chodzi?

Decentralizacja w sieciach blockchain odnosi się do przeniesienia kontroli ze scentralizowanej jednostki lub grupy jednostek do sieci rozproszonej. Rozwiązanie to znosi konieczność zaufania dla wybranej organizacji i powstrzymuje sprawowanie kontroli w sposób dążący do pogorszenia funkcjonalności całej sieci lub wykorzystywania jej do indywidualnych celów wbrew większości jednostek, które z niej korzystają.

Samo zjawisko decentralizacji nie jest niczym nowym i model ten istniał w różnych wersjach na długo przed powstaniem technologii blockchain, która zaimplementowała go do swojego działania. Sieci blockchain głównie wykorzystują zdecentralizowane sieci, ze względu na brak konieczności zaufania trzeciej stronie, która pośredniczyłaby w przetwarzaniu transakcji, chociaż nie jest to regułą. Wdrożenie tego modelu wiąże się jednak z pewnymi kompromisami, takimi jak np. mniejsza przepustowość transakcyjna, natomiast inne udogodnienia, które zapewnia decentralizacja są w stanie zwiększyć stabilność i poziom funkcjonujących usług.

Zdecentralizowane sieci blockchain nie przechowują informacji w jednym miejscu. Łańcuch bloków jest kopiowany i ulega rozpowszechnieniu w całej sieci komputerów. Za każdym razem gdy dołącza się kolejny blok następuje aktualizacja wszystkich węzłów w sieci, co pozwala na odzwierciedlenie wprowadzonej zmiany i utrudnia manipulację. Dodatkowo np. sieci bitcoina wykorzystana jest architerkura P2P (peer-to-peer) gdzie kod źródłowy jest otwarty i dostępny dla każdego użytkownika sieci.

Decentralizacja – jakie niesie ze sobą zalety?

Brak konieczności zaufania pośrednikowi i optymalizacja dystrybucyjna

W zdecentralizowanej sieci żaden z użytkowników nie musi ufać pozostałym. Każdy posiada kopię tych samych danych w postaci rozproszonej księgi. Jeśli zostanie ona zmieniona bez zgody większości użytkowników lub zniszczona, zmiany te zostaną odrzucone co nie naruszy konsensusu działania sieci. Zwiększona wydajność sieci ze względu na aktualizację danych w czasie rzeczywistym między jej wszystkimi użytkownikami pozwala na zoptymalizowanie działania i bieżący transfer informacji.

Zachowanie zgodności przetwarzanych danych

Operowanie na dużych bazach danych wiąże się z tym, że często są one transferowane między różnymi podmiotami i serwerami, nawet w obrębie jednej firmy. W scentralizowanych sieciach bardzo czasochłonny jest proces ich aktualizacji i kontrolowanie tego, aby zawsze operować na bieżącym strumieniu danych, a także zabezpieczyć się przed ich utratą. Decentralizacja pozwala zautomatyzować ten proces i są one na bieżąco współdzielone między wszystkimi użytkownikami sieci w czasie rzeczywistym. Powoduje także redukcję słabych punktów systemu zmniejszając ryzyko awarii, niepowodzeń, sytuacji w których usługa nie została dostarczona.


  1. Salwador buduje bitcoinowe miasto – bitcoin city!
  2. Dlaczego warto korzystać z platformy portfelbitcoin.pl?
  3. Rynek NFT, czym jest i jaka czeka go przyszłość?
  4. Shiba Inu – rewolucja czy kolejny mem?

 

Originally posted 2021-12-26 19:21:15.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twórcy bitcoina

Kto kryje się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? 3 głośne teorie ostatnich lat

bitcoin i ethereum

Bitcoin i ethereum – czym się od siebie różnią? Jakie są podobieństwa?