w

Poznaj Swojego Klienta, czyli weryfikacja KYC – na czym polega i gdzie się ją stosuje?

W czasach licznych transakcji online trzeba nieco inaczej dbać o bezpieczeństwo swoich klientów niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Aby przeprowadzać transakcję internetowe zgodnie z prawem, banki czy inne firmy działające w branży finansowej stosują wiele narzędzi. Wśród nich znajduje się także weryfikacja KYC. Na czym polega i dlaczego jest tak ważna?

Czym jest KYC?

W Polsce zamiast skrótu KYC bardzo często stosuje się PSK. Wszystko dlatego, że KYC pochodzi od angielskich słów „Know your client”, co można przetłumaczyć jako „Poznaj swojego klienta”.

Najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że weryfikacja KYC polega na zidentyfikowaniu klientów, potwierdzeniu ich wiarygodności czy uzyskaniu informacji wymaganych do potwierdzenia transakcji i przeprowadzenia jej zgodnie z prawem. Firma wprowadzająca weryfikację KYC stara się więc naprawdę poznać swojego klienta przed zawarciem umowy. Dopiero gdy ma pewność, że nie próbuje on np. prać pieniędzy czy że nie ukradł nikomu tożsamości, decyduje się zawrzeć z nim umowę. Z procedurą KYC można spotkać się na co dzień. Jej elementami będzie np.:

 • wypełnienie kwestionariusza Poznaj Swojego Klienta;
 • przesłanie skanu dowodu osobistego;
 • wypełnienie formularza, który gromadzi dane pozwalające na automatyczną ich weryfikację w różnych źródłach.

Dlaczego akurat KYC?

Weryfikacja KYC swoje początki ma w latach 90. XX wieku, a przepisy zaostrzono po 11 września. Obecnie weryfikacja KYC należy do standardowej polityki w USA. Jeśli dana transakcja lub aktywność jest podejrzana, zgłasza się ją odpowiedniemu organowi. Weryfikacja KYC stosowana jest jednak także w innych krajach. Ze względu na globalny charakter wielu biznesów i płatności pojawiła się większa potrzeba śledzenia pieniędzy wprowadzanych do gospodarki. To właśnie procedura KYC ma umożliwić określenie skąd i od kogo pochodzą konkretne fundusze, a w efekcie – pozwolić ograniczyć nielegalne działania.

Weryfikację KYC najczęściej przeprowadza się z takich powodów jak:

 • kradzież tożsamości – ważnym elementem KYC jest przedstawienie ważnego dowodu tożsamości w celu potwierdzenia, kim jest dany klient i czy poprzednie rachunki bankowe nie były przez niego otwierane za pomocą sfałszowanych czy skradzionych dokumentów;
 • finansowanie terroryzmu – szczególnego znaczenia nabrało w Stanach Zjednoczonych po 11 września. USA postanowiło wówczas bardziej stanowczo rozprawiać się z podejrzanymi operacjami finansowymi, aby uniemożliwiać, a przynajmniej ograniczać napływ środków do organizacji terrorystycznych. Okazało się bowiem, że pieniądze generowały firmy USA, a następnie były one przekazywane terrorystom za pomocą otwartych w tym celu kont;
 • pranie pieniędzy – kolejnym współczesnym problemem z pewnością jest pranie pieniędzy. I w tym przypadku weryfikacja KYC będąca częścią AML może pomóc. Sektory działalności przestępczej zajmujące się np. handlem narkotykami czy ludźmi wykorzystują zwykle fałszywe konta w bankach i właśnie na nich przechowują swoje pieniądze. Uzyskane środki rozkładają na wielu kontach, by uniknąć podejrzeń, a następnie przelewają do różnych krajów. Korzystając z KYC, można jednak śledzić rachunki i dokonywane transakcje, a przez to zapobiegać tego rodzaju praktykom;
 • oszustwa finansowe – obecnie oszustwa finansowe to prawdziwa plaga. Niestety ofiary tego rodzaju praktyk często nie mają szans na odzyskanie swoich pieniędzy – środki błyskawicznie przelewane są na różne konta tak, że trudno namierzyć zarówno pieniądze, jak i sprawcę. Dzięki KYC i w tej kwestii można zapewnić większe bezpieczeństwo.

Weryfikacja KYC w praktyce

KYC po raz pierwszy opracowano przede wszystkim z myślą o bankach i instytucjach finansowych (takich jak kantory i giełdy). Obecnie jednak używa go wiele firm, które nie są bezpośrednio związane z tą branżą. Działania prowadzone w ramach weryfikacji zwykle sprowadzają się do 4 różnych podejść:

 1. Polityki akceptacji klienta – określenia zasad i przepisów, których należy przestrzegać przy przyjmowaniu nowego klienta. Polityka akceptacji obejmuje przede wszystkim kryteria kwalifikacyjne, minimalne wymagania czy dokumenty, które taki klient powinien przedstawić
 2. Procedury identyfikacji klienta – ustalenie dokumentów niezbędnych do weryfikacji klienta, sposobu weryfikacji i czasu, w jakim ma się to dokonać. Metody stosowane podczas weryfikacji zawsze jednak muszą być „rozsądne i wykonalne”. Na marginesie warto dodać, że coraz więcej firm chce umożliwić jeszcze wygodniejsze sprawdzanie tożsamości, wprowadzając także opcję weryfikacji elektronicznej.
 3. Sprawdzanie poprawności danych – firma stosująca weryfikację KYC analizuje zebrane dane i weryfikuje ich prawdziwość. Dzięki temu można mieć większą pewność, że dany podmiot nie jest np. firmą-wydmuszką. Przy przeprowadzaniu weryfikacji KYC trzeba też zadbać, by wszystkie te informacje o kliencie zostały odpowiednio skatalogowane w systemie i tak zabezpieczone, by uchronić je przed ryzykiem wycieku danych.
 4. Monitorowanie danych – jednorazowa weryfikacja jednak nie wystarczy. Większość firm na bieżąco aktualizuje informacje o swoich klientach – śledzi ich aktywność biznesową, zmiany w rejestrach i posiadane dokumenty.

Zobacz też:

Jakie są różnice między KYC i AML? Jak każdy z tych procesów wpływa na bezpieczeństwo transakcji?

Bitcoin a bezpieczeństwo – o czym warto wiedzieć?

Originally posted 2021-10-01 10:49:06.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

różnice między KYC a AML

Jakie są różnice między KYC i AML? Jak każdy z tych procesów wpływa na bezpieczeństwo transakcji?

gorący portfel

Czym jest gorący portfel (hot wallet) i jaką ma przewagę nad zimnym portfelem?