w

Czym jest AML i kto ma obowiązek ją posiadać procedurę AML?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to jeden z prawnych wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży finansowej. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i zminimalizować ryzyko oszustwa. Umożliwić ma to system ochrony AML, czyli Anti-Money Laundering. Stosują go przede wszystkim banki, ale także inne podmioty działające na rynku.

Czym jest AML?

AML to skrót od angielskiego Anti-Money Laundering. Pojęcie to obejmuje szereg aktywności mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Obowiązek podejmowania takich działań mają organizacje świadczące usługi finansowe, w tym przede wszystkim banki.

W Polsce regulacje związane z AML znajdują się w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Warto też dodać, że nie są to wymogi stosowane jedynie w kraju. Przepisy opracowano bowiem na podstawie unijnych dyrektyw, co oznacza, że w innych państwach członkowskich również wprowadza się tego typu procedury.

Główny cel AML

Jak to zostało już wspomniane Anti-Money Laundering ma przede wszystkim zapobiegać praniu pieniędzy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Bardzo często bowiem osoby pozyskujące pieniądze z nielegalnych źródeł, takich jak chociażby handel niedozwolonymi substancjami czy handel ludźmi, mają problem z wpłatą takich pieniędzy na konto. Podejmują więc działania, które mają sprawić, by wydawało się, że uzyskane środki pochodzą z legalnego źródła. Wszystko dzięki przeprowadzeniu serii transakcji handlowych, które pozwolą „oczyścić” pieniądze. Bardzo częstą praktyką jest także zawyżanie przychodów z legalnej działalności w sytuacji, gdy jej rozmiary trudno skontrolować.

Głównym celem AML jest więc zadbanie o to, by zapobiegać tego typu praktykom. Banki i instytucje finansowe robią to m.in. poprzez weryfikację tożsamości klienta czy monitorowanie transakcji. Często też proszą o podanie większej liczby szczegółów, jeśli jakaś aktywność wyda im się podejrzana. W zakresie AML mieści się także stawianie klientowi wymogu, by udowodnił skąd pochodzą dane środki w sytuacji, gdy chce wpłacić na konto naprawdę dużą sumę.

Jak działa Anti-Money Laundering?

AML obejmuje cały zestaw zasad, procedur i technologii, które mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Wszystko w celu monitorowania potencjalnie oszukańczych transakcji i szybkiego reagowania. To właśnie dzięki działaniom z zakresu AML często możliwe jest wszczęcie postępowania, a w rezultacie – powstrzymanie np. przestępców zajmujących się handlem żywym towarem.

Ten cel można osiągnąć, podejmując szereg działań. Wśród nich można wymienić takie jak:

  • Kryminalizacja – wiele rządów czy instytucji finansowych wprowadza kontrole pozwalające wykryć i ukarać przestępców. W Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej określono wytyczne, dzięki którym rządy będą mogły ścigać osoby zaangażowane w pranie pieniędzy;
  • KYC – instytucje finansowe stosują także system weryfikacji KYC (w Polsce często występujące pod skrótem PSK), czyli „Poznaj Swojego Klienta”. Dokonują więc weryfikacji klientów, a także monitorują ich aktywności na dalszym etapie, próbując dostrzec ostrzegawcze sygnały, a jeśli te się pojawią – zgłaszać je odpowiednim podmiotom;
  • Odpowiednie oprogramowanie – w obecnych czasach oprogramowanie ma duży wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Właśnie dlatego jednym z ważnych narzędzi z punktu widzenia Anti-Money Laudering jest opracowanie, wdrażanie i stosowanie takiego oprogramowania, które poinformuje o podejrzanych aktywnościach. Jest to możliwe m.in. dzięki klasyfikacji danych klientów na różne sposoby czy odrzucaniu transakcji, gdy nie spełniają one określonych kryteriów;
  • Wprowadzanie okresu zatrzymania pieniędzy na koncie – wiele banków wymaga także, aby pieniądze pozostawały na koncie przez określoną liczbę dni .Dzięki temu pranie pieniędzy staje się znacznie trudniejsze – nie mogą tak swobodnie przepływać między kontami.

Poznaj Swojego Klienta, czyli weryfikacja KYC – na czym polega i gdzie się ją stosuje?

Jakie są różnice między KYC i AML? Jak każdy z tych procesów wpływa na bezpieczeństwo transakcji?

Bitcoin a bezpieczeństwo – o czym warto wiedzieć?

Originally posted 2021-11-01 18:21:10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

gorący portfel

Czym jest gorący portfel (hot wallet) i jaką ma przewagę nad zimnym portfelem?

portfel kryptowalut

Jaki portfel kryptowalutowy będzie najlepszy dla naszej inwestycji?