w

Blockchain w faktoringu: skrócenie procesu weryfikacji z dwóch tygodni do jednego dnia

Autor: Michał Wasiak, Lead Java Developer; Blockchain Practice Poland Lead, GFT Poland

 

W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej i politycznej – rosnącej skokowo inflacji, nadchodzącego kryzysu gospodarczego, wojny w Ukrainie – zapewnienie bezpieczeństwa finansowego staje się kluczowym zadaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Jedną z metod jego uzyskania bądź poprawienia są usługi faktoringowe. Upowszechnienie tych usług wpływa na zwiększone ryzyko nieprawidłowości. Na poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę przed wielokrotną sprzedażą tych samych faktur czy wierzytelności wpływ ma technologia blockchain.

Zagrożenia na rynku faktoringowym

Ten niebezpieczny trend pokazują badania – według raportu przygotowanego przez dostawcę informacji kredytowej CRIF 66,7% firm z branży faktoringowej doświadczyło próby oszustwa w ciągu ostatnich trzech lat. Dlatego, poza tradycyjną metodą analizy informacji finansowych, firmy faktoringowe oraz banki coraz częściej korzystają z rozwiązań IT do wykrywania i zapobiegania nadużyciom, na co wskazało 75% respondentów.

Podstawowym problemem jest przepływ informacji – respondenci jednogłośnie wskazali na brak informacji o nierzetelnych klientach oraz w 83% na brak współpracy w branży. To problem nie tylko polskiego rynku, z podobnym zmierzył się sześcioosobowy zespół polskiego oddziału firmy GFT oraz delivery manager z oddziału włoskiego, którzy przy wykorzystaniu frameworku blockchain Corda wspólnie rozwiązali problem wielokrotnej sprzedaży faktur, a tym samym zlikwidowali próby oszustw na włoskim rynku finansowym.

Specyfika włoskiego rynku faktoringowego

Włoski faktoring pozwala na sprzedaż mniejszych części faktur, np. 70-80%, a system kontroli przed wdrożeniem rozwiązań blockchainowych był wyłącznie analogowy i długotrwały. Faktury były sprawdzane pod koniec każdego dnia, a sam proces weryfikacji i sprawdzania wszystkich elementów trwał około dwóch tygodni. Nie istniał również żaden centralny rejestr wystawionych i sprzedanych faktur. Przestarzały i nieszczelny system był powszechnie wykorzystywany do wielokrotnej sprzedaży tych samych faktur.

Nowy, oparty na blockchainie system powstawał od zera. Musiał również spełnić wymogi – w tym prawne – wszystkich interesariuszy (ponad 10 banków działających na lokalnym rynku), z których każdy korzysta z różnych technologii i ma specyficzne ograniczenia oraz potrzeby. Podczas projektu zespół GFT podjął współpracę z włoskim, prywatnym dostarczycielem usług i infrastruktury do państwowych instytucji finansowych. Współpraca z lokalnym partnerem zaowocowała jedną wersją aplikacji dla każdego interesariusza oraz uwspólnioną architekturą. Było to pierwsze wdrożenie produkcyjnego frameworku opartego na blockchainie. Ze względu na specyfikę wybranego frameworku, aplikacja była skalowana i testowana w środowisku włoskiego partnera, w jego siedzibie. 

Projekt okazał się sukcesem, a automatyzacja procesów weryfikacji sprawiła, że żadna faktura nie jest już sprawdzana analogowo. W związku z tym radykalnie skrócił się proces weryfikacji z dwóch tygodni do jednej doby, choć trzeba dodać, że technologia pozwala na jeszcze większą oszczędność czasu i weryfikację nawet w kwadrans.

Wprowadzenie bezpiecznego i odpornego na awarie, zdecentralizowanego środowiska DLT (rozproszonego rejestru) gwarantuje, że nikt niepowołany nie zobaczy, jakie konkretnie faktury zostały kupione. Weryfikacja odbywa się na podstawie zanonimizowanych danych – każdy podmiot widzi tylko swoje faktury, również alert o wcześniejszym zakupie faktury (tj. próby oszustwa) jest zanonimizowany. Dane dostępne są na bieżąco w stabilnym ekosystemie, gwarantowanym przez lokalnego partnera. Dzięki temu złożonemu projektowi GFT zyskało doświadczenie i praktyczną wiedzę o komercyjnym zastosowaniu rozproszonych frameworków DLT.


  1. Podatek od kryptowalut a obowiązki podatkowe i składanie PIT-38 – co trzeba wiedzieć?
  2. Ameryka Łacińska – tam kryptowaluty to lek na inflację
  3. Podatek od kryptowalut – jak rozliczyć go w poszczególnych krajach?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ameryka Łacińska – tam kryptowaluty to lek na inflację

Ameryka Łacińska – tam kryptowaluty to lek na inflację

elon musk kupuje twittera

Jak Twitter zwiększył zasięgi Muskowi