w

Jak interpretować wskaźniki na rynku? – analiza techniczna

Podczas prowadzenia inwestycji, spekulanci znajdujący się na rynku starają się wykorzystać jak najszerszą gammę narzędzi pozwalających im w jakimś stopniu zinterpretować to, co potencjalnie może się wydarzyć w przyszłości. Głównym narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest analiza techniczna. Zazwyczaj wykorzystują ją głównie osoby zajmujące się day-tradingiem, czyli regularnym handlem aktywami, mającym na celu zmaksymalizowanie zysków. Oprócz standardowej analizy ruchów cenowych i wolumenów na wybranych interwałach czasowych analizują oni także inne wskaźniki, które nakierują ich na dalsze działania. W tym artykule opiszemy kilka najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych do szukania oraz identyfikacji wzorców pojawiających się na wykresach.

Warto zaznaczyć, że żaden ze wskaźników analizy technicznej nie daje stuprocentowej pewności, co to dego co może wydarzyć się w przyszłości. Są one interpretacją historycznych ruchów cenowych, które jedynie mogą w specyficznych sytuacjach nakierować na to, w którym kierunku będzie podążał dalej wykres. Często oprócz tego co pokazują wskaźniki na kurs kryptowalut mocno rzutują bieżące wydarzenia w branży i na świecie. Nawet jeśli każdy ze wskaźników będzie pokazywał, że czekają nas w najbliższym czasie wzrosty to jeden zły news może całkowicie to odwrócić, a cena poszybuje w dół. Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, gdzie na podstawie różnych indykatorów otrzymujemy sprzeczne informacje na temat tego co może się wydarzyć – jest to kolejnym potwierdzeniem tego, aby nie brać ich stuprocentowe pewniaki.

Wskaźnik RSI (ang. relative strength index)

Jest to oscylator, który określa aktualną siłę trendu oraz to czy dany składnik aktywów jest nadmiernie wykupowany lub wyprzedawany. Jeśli wartość RSI jest wysoka, oznacza to, że niedługo możemy mieć do czynienia z odwróceniem trendu, ponieważ dany składnik aktywów został w ostatnim czasie nadmiernie wykupiony, w porównaniu do średniej wartości z wcześniejszych okresów. Analogicznie sytuacja działa w drugą stronę, przy referencyjnej wartości RSI poniżej 20 punktów możemy przypuszczać, że dochodzi do nadmiernej wyprzedaży danego składnika aktywów i wkrótce sytuacja ta może się odwrócić, jest to więc sygnał do kupna. Jego wartość mierzona jest domyślnie w 14 okresach – np. 14 godzin, 14 dni, 14 tygodni i tak dalej. Średni wzrost ceny dzielony jest przez średni spadek i w ten sposób otrzymujemy określoną wartość punktową wskaźnika RSI. Jeśli średni wzrost ceny jest na wysokim poziomie, oznacza to, że znaczna większość kupowała w tym okresie wybrany składnik aktywów i niedługo może “zabraknąć dalszych kupujących”. Sygnalizuje to również wzmożone zainteresowanie i ruch. Wartości jakie przyjmuje ten wskaźnik mieszczą się w przedziale od 0 do 100 punktów.

Wskaźnik Stoch RSI

Jest to pochodna wartości otrzymywanej za pomocą standardowego wskaźnika RSI. Wynikiem formuły stosowanej do obliczenia wartości tego wskaźnika jest wynik znajdujący się w przedziale od 0 do 1. Formuła jaką wykorzystujemy do obliczenia tego indykatora wygląda następująco:

Jak interpretować wskaźniki na rynku? - analiza techniczna

Jeśli wartość tego wskaźnika fluktuuje w przedziale powyżej 0,8 jest to sygnał wskazujący na wyprzedanie się rynku (silny aktualny trend wzrostowy – z możliwością odwrócenia się przy wartości bliskiej ~~1). Największa przydatność tego wskaźnika objawia się, gdy przebije on kluczowe wartości w dolnej lub górnej części zakresu stanowiące wartość powyżej 0,8 lub poniżej 0,2. Wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać go z największą skutecznością i podjąć decyzję na temat kupna lub sprzedaży danego składnika aktywów.

EMA (ang. expotential moving average)

Jest to wskaźnik, bazujący na średniej kroczącej (MA – moving average), który priorytetyzuje nowe punkty, pojawiające się na wykresie poprzez nadanie im większej wagi. Oznacza to, że wskaźnik ten reaguje bardziej znacząco na ostatnie ruchy cenowe, w porównaniu np. do wskaźnika, który wszystkim punktom na wykresie nadaje taką samą wagę i wartość jego jest liczona na postawie prostej średniej ruchomej. Pozwala to na dokładniejszą analizę ostatnich ruchów wykonywanych na rynku, a spekulanci bazując na jego wartości mogą podejmować decyzję na temat kupna i sprzedaży danego aktywa. Najpopularniejszymi okresami wykorzystywanymi przez nich są 50-,100- lub 200-dniowe okresy czasowe. Wskaźnik EMA z większym wyprzedzeniem reaguje na ostatnie zmiany cen, co pokazuje jego większą dynamikę. Jeśli kurs przecina linię EMA od dołu jest to sygnał do kupna danego składnika aktywów, a jeśli od góry, to według definicji mamy sygnał do sprzedaży.

Wstęgi Bollingera

Jest to wskaźnik, który bazuje na odchyleniach standardowych od średniej. Odchylenie standardowe to parametr, który mówi nam jak bardzo dane wielkości rozrzucone są dookoła jej średniej, czyli inaczej mówiąc mierzy ich zmienność. Im większe odchylenie, tym dalej od średniej pojawiają się badane punkty. Wskaźnik ten składa się z linii środkowej (zielonej) oraz dwóch pasm powyżej oraz poniżej jej. Obrazuje nam on czy mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynku. Im mniejsza jest zmienność rynku, tym pasma będą bliżej siebie, ponieważ odchylenie standardowe będzie miało niewielkie wartości. Środkowa linia inaczej nazywana jest też prostą średnią krocząca (ang – simple moving average, SMA) i standardowo bazuje na ostatnich dwudziestu dniach. Wskaźnik ten interpretowany jest następująco:

  • Jeśli kurs przebije górną wstęgę, możemy zakładać, że rynek jest przesycony, a w najbliższym czasie można spodziewać spadków
  • Jeśli kurs przebije dolną wstęgę, możemy zakładać, że rynek jest wyprzedane oraz analogicznie spodziewamy się wtedy wzrostów

Jak interpretować wskaźniki na rynku? - analiza techniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ile bitcoinów kosztowała najdroższa pizza na świecie? - Bitcoin pizza day

Ile bitcoinów kosztowała najdroższa pizza na świecie? – Bitcoin pizza day

Najnowsza aktualizacja sieci ethereum - jakie zmiany weszły w życie?

Najnowsza aktualizacja sieci ethereum – jakie zmiany weszły w życie?