w

Bockchain w Bankowości (3/4) – Zdecentralizowane finanse DeFi

W poprzedniej części Blockchain w Bankowości dowiedzieliśmy się szerzej, czym jest blockchain publiczny oraz prywatny, jaką może mieć użyteczność publiczną, oraz że dzięki technologii blockchain możemy zarządzać nową klasą cyfrowych aktywów.

W tym wyniku powstaje wiele nowych usług i produktów finansowych opartych o tę technologię, które dzisiaj są już potocznie nazywane DeFi.

Produkty i usługi finansowe DeFi

DeFi to skrót od Decentralized Finance, czyli Zdecentralizowane Finanse. Temat DeFi zaczął nabierać rozpędu w 2019 roku, a dotychczasowy szczyt zaliczył w Maju 2021, gdzie łączna wartość zawartych smart kontraktów w sieci Ethereum (ETH) oscylowała na poziomie 86.194 Miliarda USD a w sieci Binance Smart Chain (BSC) na 53.051 Miliarda USD.

DeFi statystyki dla sieci Ethereum
DeFi – statystyki dla sieci Ethereum
DeFi statystyki dla sieci BSC
DeFi statystyki dla sieci BSC

Podczas gdy DeFi rzeczywiście stało się jednym z kryptonimów roku 2020/21, wielu zastanawia się, czy sprostają one temu hype’owi. Wciąż jeszcze jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju tego typu usług i produktów, aczkolwiek DeFi z pewnością nie brakuje ambicji.

DeFi to pomysł, że zdecentralizowana architektura oparta na blockchain może tworzyć tradycyjne instrumenty finansowe. To sprawia, że instrumenty te pozostają poza kontrolą rządową i regulacyjną (a przynajmniej w chwili obecnej). Innymi słowy, DeFi chce stworzyć całkowicie zdecentralizowany i niezależny system finansowy, który w ogóle nie opiera się na tradycyjnym systemie bankowym.

Ruch DeFi

Ruch DeFi rozpoczął się pod koniec 2018 r., kiedy to powstała sieć 15 projektów opartych na Etereum, próbująca zbudować niezależny i otwarty system finansowy. Obejmowały one takie projekty jak MakerDAO, Origin Protocol, a następnie inne, jak Compound i Kyber Network.

Sieć określiła również pewne wytyczne dla członków DeFi. Po pierwsze, projekt musi opierać się na zdecentralizowanym blockchain’ie w sektorze finansowym lub budować usługę dla niego. Musi ona również być zgodna z podstawowymi zasadami DeFi (dostępność, przejrzystość, włączenie finansowe itp.), przestrzegać wspólnych norm i dążyć do interoperacyjności.

Na dzień dzisiejszy w skład tej sieci wchodzi wiele różnych projektów, w tym giełdy, portfele, rynki prognostyczne, protokoły płynności i tzw. stable coin’y.

Rola banków w adopcji blockchain

Banki centralne odgrywają jedną z najważniejszych ról w gospodarce światowej, począwszy od zarządzania stabilnością cen i polityką pieniężną, a skończywszy na ochronie krajowego systemu finansowego poprzez nadzór nad bankami komercyjnymi. Ich decyzje dotyczące wdrożenia w przyszłości technologii blockchain i waluty cyfrowej będą miały daleko idące konsekwencje dla systemów finansowych i monetarnych, gospodarek krajowych oraz dobrobytu obywateli. Blockchain może zwiększyć wydajność, integrację finansową, odporność i bezpieczeństwo systemów finansowych. Jednocześnie każde nierozważne wdrożenie tej technologii lub waluty cyfrowej stwarza znaczne ryzyko dla stabilności finansowej w skali krajowej, a nawet międzynarodowej.

Faktem jest, że banki centralne na całym świecie prowadzą formalne lub nieformalne eksperymenty z blockchain (w ich rozumieniu DLT). Często jednak prowadzą one te badania niezależnie, nie dysponując skutecznymi sposobami dzielenia się spostrzeżeniami, koordynowania czy skalowania prac. Co więcej, mogą być niechętni do publicznego dzielenia się swoimi działaniami ze względu na wpływ, jaki taka sygnalizacja może mieć na rynki. W rezultacie badania są słabo rozpowszechnione i mogą być powielane, a możliwości współpracy w zakresie tematów badawczych o dużym potencjale są zaprzepaszczane.

Wydaje się również, że banki centralne we wszystkich gospodarkach mają również trudności z uważnym śledzeniem szybko rozwijających się technologii blockchain i cyfrowych „walut” (potocznie kryptowalut), aby w pełni zrozumieć ich konsekwencje, możliwości i zagrożenia.

Muszą one natychmiast zrozumieć i ocenić możliwości technologiczne dostępne obecnie i w przyszłości, określić ich wartość i zastosowanie do systemów finansowych i operacji banku centralnego, a także krytycznie przeanalizować wszelkie zagrożenia i wyzwania związane ze wdrożeniem blockchain.

Potencjalny Rezultat

Wygląda na to, że dotychczasowe doświadczenia z blockchain w sektorze finansowym były napędzane przede wszystkim przez duże i dobrze wyposażone instytucje finansowe, które chciały zastąpić lub zmodernizować prywatną infrastrukturę finansową z korzyścią dla swoich klientów i udziałowców.

Koncentracja ta może pomijać znaczące możliwości poprawy publicznej infrastruktury finansowej lub wdrożenia nowych, opartych na współpracy publiczno-prywatnej działań w zakresie infrastruktury finansowej opartej na technologii blockchain.

Originally posted 2023-08-04 18:18:58.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blockchain publiczny blockchain w bankowości

Bockchain w Bankowości (2/4) – Blockchain publiczny a prywatny

oszustwa na youtube

Oszustwa na YouTube. Jak się przed nimi chronić?